Pages

ooo*

05 grudnia, 2012
Wczoraj...
Efekty za parę dni.

I dekoracje świąteczne rozpakowane z kartonów.
Ach, grudzień, grudzień, grudzień...

Uśmiech na dobry dzień.
*****

Yesterday ...
Effects in a few days.

And boxes with christmas decorations already unpacked.
Ah, December, December, December ...

The smile for a good day.
*****

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
m. studio
©
Design by Blog Milk